Skocz do zawartości

Warunki Użytkowania


Admin
 Udostępnij

Rekomendowane odpowiedzi

Niniejsze Warunki Użytkowania są zbiorem reguł i zasad, których przestrzeganie warunkuje możliwość korzystania z Forum.
Nieznajomość poniższych zasad nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania oraz odpowiedzialności za przewinięcia.
 

Definicje

Regulamin — zbiór zasad i warunków korzystania z Forum.
Serwer — oficjalny serwer gry udostępniony przez Administratora dla Użytkowników.
Forum —  oficjalne, zatwierdzone i prowadzone przez Administratora, Forum Serwera.
Fanpage —  oficjalny, zatwierdzony i prowadzony przez administracje, Fanpage Serwera.
Administrator —  osoba fizyczna będąca jedynym bądź jednym z wielu, właścicielem Serwera oraz Forum.
Moderator —  osoba fizyczna moderująca oraz obserwująca treści na forum pod kątem ich zgodności z Regulaminem.
Mistrz Gry —  osoba fizyczna nadzorująca zachowanie Użytkowników Forum oraz Serwera, odpowiedzialny za pomoc grającym.

Użytkownik — osoba fizyczna, która ma możliwość rejestracji osobistego Konta na Forum.
Konto — zasób użyczany Użytkownikowi przez Administratora poprzez rejestrację.
 

§ 1. Postanowienia Ogólne

1.1. Każdy Użytkownik posiadający osobiste Konto ma obowiązek znać Regulamin dostępny na Forum.
1.2. Użytkownik zakładając Konto na Forum akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

1.2.1. Brak znajomości Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z jego przestrzegania.
1.3. Użytkownik powinien zachować dane logowania do Konta w tajemnicy.

1.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie włamania na Konto.
1.5. Administrator ma prawo do zawieszenia działalności Forum bez uprzedzenia Użytkownika.
1.6. Założenie Konta na Forum jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne.

 

§ 2. Konto Użytkownika

2.1. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane za pomocą jego Konta.
2.2. Użytkownik zakładający Konto zobowiązany jest do podania aktywnego adresu poczty e-mail.
2.2.1. Użytkownik musi być właścicielem adresu e-mail, który podaje przy rejestracji Konta.
2.2.2. Administrator ma prawo zweryfikować poprawność podanych w procesie rejestracji danych.
2.3. W przypadku łamania postanowień Regulaminu, administracja ma prawo do nałożenia restrykcji na Konto Użytkownika.
2.3.1. Użytkownik może złożyć odwołanie od nałożonej restrykcji w przeciągu 7. dni od jej otrzymania.
2.3.2. Odwołania składane po terminie nie będą rozpatrywane.
2.3.3. Użytkownik powinien odwołać się od kary u osoby nakładającej restrykcję.
2.3.4. Administrator może odrzucić odwołanie Użytkownika bez podawania przyczyny.

2.4. Nazwa Konta Użytkownika nie może zawierać fraz powszechnie uznanych za nieodpowiednie a także:
    Linków do innych stron, for czy serwerów;
    Danych osobowych osób trzecich bez ich wyraźnej zgody przekazanej Administratorowi;
    - Bezpośredniej obrazy osób trzecich.
2.5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad netykiety w trakcie korzystania z Forum.
2.6. Użytkownik powinien posiadać maksymalnie jedno aktywne Konto w tym samym czasie.

2.6.1. Użytkownik ma obowiązek zapytać Administratora o pozwolenie na rejestrację drugiego Konta w przypadku współdzielenia łącza internetowego.
 

§ 3. Administracja

3.1. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika w przypadku łamania przez niego Regulaminu.
3.2. Administrator ma prawo zablokować Konto Użytkownika gdy uzna jego działania za szkodliwe dla Forum oraz Serwera i jego pochodnych.
3.3. Administrator może zawiesić działalność Forum na czas nieokreślony lub ją całkowicie zakończyć w dowolnym momencie.
3.4. Administrator jest ostatnią osobą decyzyjną w przypadku sporów, sytuacji specyficznych lub gdy Regulamin nie określa danej sytuacji.

3.5. Administrator nie musi uzasadniać Użytkownikowi podejmowanych decyzji.
3.6. Administrator powinien odpowiedzieć na każdą wiadomość Użytkownika, jednak ma prawo do nieudzielenia odpowiedzi.
 

§ 4. Posty i Tematy

4.1. Zabronione jest umieszczanie w postach oraz tematach i ich nazwach:
    Treści rasistowskich, wulgarnych lub uważanych powszechnie za nieprzyzwoite;
    Linków do stron zewnętrznych, niezwiązanych z Forum;
    Danych osobowych, wizerunku osób trzecich bez ich wyraźnej zgody;
    - Ofert kupna lub sprzedaży przedmiotów oraz Yang za waluty realne;

    Ofert wymiany przedmiotów / Yang / postaci za dobra na serwerach nie należących do Administratora.
    Oprogramowania służącego do modyfikacji zachowań klienta gry Serwera lub linków do takowych;
    Treści zabronionych prawnie.
4.2. Tematy na Forum mogą być odświeżone raz na 24 godziny od daty ostatniej odpowiedzi. 
4.2.1. Tematy, które nie były aktywne od przynajmniej 7. dni mogą zostać zamknięte przez Moderatora.
4.2.2. Tematy mogą być odświeżone wyłącznie przez ich autora.
4.3. Nazwa tematu powinna być zbieżna do jego treści.
4.4. W postach zabrania się:
    - Znacznego odchodzenia od głównego wątku tematu;
    - Pisania dwóch odpowiedzi jedna pod drugą w odstępie mniejszym niż 24 godziny;
    - Samowolnego upominania innego Użytkownika;
    - Treści niezgodnych z regulaminem działu, jeżeli takowy istnieje;
    - Umieszczania samych emotikon.
4.5. Autorzy tematów zobowiązani są do korzystania ze wzorów w poszczególnych działach.

 

§ 5. Czatbox

5.1. Użytkownik może wysłać maksymalnie 3 wiadomości pod rząd w przeciągu jednej godziny.
5.2. Treść wysyłanej wiadomości nie może zawierać:

    Treści uważanych powszechnie za nieprzyzwoite;
    Linków do stron zewnętrznych, niezwiązanych z Forum;
    Danych osobowych, wizerunku osób trzecich;
    - Ofert kupna lub sprzedaży przedmiotów oraz Yang za waluty realne;
    - Linków do oprogramowania służącego modyfikacji klienta gry Serwera;
    - Wiadomości czysto prywatnych, mogących się odbyć przez komunikator;
    Zachęcania do odwiedzania tematu, którego użytkownik jest autorem;

    Treści zabronionych prawnie.
5.3. Zabronionym jest zadawanie pytań przed upewnieniem się, że dany temat nie był już poruszany na Forum.

 

§ 6. Polityka Prywatności

6.1. Niniejsze przepisy określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Forum.
6.2. Użytkownik poprzez rejestrację Konta wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych do celów, dla których Forum zostało stworzone.
6.3. Forum wykorzystuje dane udostępnione przez Użytkownika tylko i wyłącznie podczas korzystania z jego funkcji, w procesie logowania oraz rejestracji.
6.4. Dane osobowe pozostawione na Forum nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
6.5. Rejestrując osobiste Konto na Forum, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail na podany przez niego adres.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Użytkowania.
Administrator powiadomi o tym fakcie Użytkownika poprzez odpowiednią adnotację.

  • Polubienie 7
  • Podziękowanie 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Admin zmienił(a) tytuł na Warunki Użytkowania
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 Udostępnij

×
×
  • Dodaj nową pozycję...